Gadewch y wefan yma ar unwaith
Partneriaeth - Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr

Plant Phobl Ifainc

Os ydych chi'n Blentyn neu'n Unigolyn Ifanc, mae'r rhan yma ar eich cyfer chi. Mae'n bwysig eich bod chi'n deall sut i gadw eich hun yn ddiogel a phwy mae modd i chi droi atyn nhw am help a chymorth.

Children-Separated-Paper-Chain

Plant a Phobl Ifainc

Mae gan bob plentyn ac unigolyn ifanc hawl i fod yn ddiogel!

Gallwn ni eich helpu chi os:

  • ydych chi'n cael eich cam-drin gan rywun ac yn ansicr ynglŷn â beth i'w wneud
  • ydych chi'n credu bod plentyn/unigolyn ifanc arall yn cael ei gam-drin ac yn awyddus i roi gwybod am eich pryderon
  • ydych chi angen cyngor neu angen siarad gyda rhywun, ac am siarad gyda ni'n gyfrinachol

Bydd y wefan hefyd yn darparu help a chyngor ynghylch y meysydd sydd wedi'u nodi isod:

Bwlio

Os wyt ti'n cael dy fwlio neu rwyt ti'n adnabod rhywun sy'n cael ei fwlio, mae modd i ti gael cyngor yma

Hawliau plant:

Mae Comisiynydd Plant Cymru yn hyrwyddo'r hawliau i blant a phobl ifainc yng Nghymru

Cymorth i Blant sy'n cael eu maethu:

Mae gwefan ar gyfer plant a phobl ifainc sydd yng ngofal Cyngor Rhondda Cynon Taf o'r enw 'Dwy Ochr'

Llinellau Cymorth

Ffonia un o'r llinellau cymorth i gael help a chyngor preifat a chyfrinachol