Gadewch y wefan yma ar unwaith
Partneriaeth - Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr

Polisi Cwcis

Ein nod ni yw ei gwneud hi mor hwylus ag y bo modd i chi gyrchu'r wefan. I wneud hynny, byddwn ni'n gosod ffeiliau bach sy'n cynnwys data ar eich dyfais (cyfrifiadur, ffôn glyfar, cyfrifiadur 'llechen', ac ati). Cwcis rydyn ni'n galw'r ffeiliau hyn. A siarad yn gyffredinol, bydd llawer o wefannau eraill yn eu defnyddio nhw hefyd.

 

Sut rydyn ni'n defnyddio cwcis

Mae'r wefan yma'n defnyddio cwcis ar gyfer sawl peth – mae rhestr o bob un isod ynghyd â rhesymau dros eu defnyddio.

List of Cookies
 Cwci Enw Pwrpas
Cwci cofio dewis cb_enabled Mae'r cwci yma'n cael ei ddefnyddio i gofio dewis y defnyddiwr o ran cwcis ar www.rctcbc.gov.uk Lle mae defnyddwyr wedi nodi dewis yn flaenorol, bydd dewis y defnyddiwr hwnnw'n cael ei storio yn y cwci yma.
Universal Analytics (Google) _ga
_gat_UA-899238-9
_gid
Mae'r cwcis yma'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth ynglŷn â sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Rydyn ni'n defnyddio'r wybodaeth i baratoi adroddiadau sy'n ein helpu ni i wella'r wefan. Bydd y cwcis yn casglu'r holl wybodaeth mewn ffurflen ddienw, sy'n cynnwys nifer y bobl sy'n ymweld â'r wefan, o ble mae'r ymwelwyr wedi dod, a'r tudalennau maen nhw'n ymweld â nhw. Darllenwch drosolwg Google ynglŷn â phreifatrwydd a diogelu data

Tudalennau yn yr adran yma