Gadewch y wefan yma ar unwaith
Partneriaeth - Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr

Y Newyddion Diweddaraf ac Achlysuron


Cynllun Gweithredu Blynyddol BDCTM ar gyfer 2020/21

Cynllun Gweithredu Blynyddol BDCTM ar gyfer 2020/21

Mae Bwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg wedi cyhoeddi'i Gynllun Blynyddol ar gyfer 2020/21

31 March 2020

Online Safety Half Term Digest

Online Safety Half Term Digest

Your half termly digest of online safety news, resources, events and competitions from the previous half term, plus a look at what's coming up this half term.

28 February 2020

National Sexual Abuse and Sexual Violence Awareness Week 2020

National Sexual Abuse and Sexual Violence Awareness Week 2020

The third annual national awareness week is scheduled to take place from the 3rd – 9th February 2020 across the UK.

03 February 2020

Awydd gwybod rhagor am Adolygiadau Ymarfer Plant ac Oedolion?

Awydd gwybod rhagor am Adolygiadau Ymarfer Plant ac Oedolion?

Child and Adult Practice Reviews are carried out by Regional Safeguarding Boards following significant incidents where abuse or neglect of a child or an adult at risk is known or suspected.

29 January 2020

Y Gweinidog Addysg yn lansio cynllun gweithredu newydd i ddiogelu plant a phobl ifanc ar-lein

Heddiw mae'r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, wedi lansio Cynllun gweithredu diogelwch ar-lein ar gyfer plant a phobl ifanc 2019. Dyma'r diweddariad blynyddol cyntaf i'r cynllun gwreiddiol a gyhoeddwyd fis Tachwedd 2018

03 January 2020

Bwrdd Diogelu yn cyhoeddi lansiad gwefan newydd

The Cwm Taf Morgannwg Safeguarding Board is pleased to announce the launch of its new website,

18 December 2019

Safeguarding Board publishes its Annual Report for 2018/19

This Report highlights the work that the CTSB has undertaken during 2018/19 in pursuit of our aim to ensure that the people of Cwm Taf are safeguarded from abuse, neglect or other forms of harm.

21 August 2019

Celebration of Good Practice Event

Cwm Taf Morgannwg Safeguarding Board is holding its first ever Celebration of Good Practice event.

21 August 2019

Adolygiad Dynladdiadau Trais Domestig wedi'i gyhoeddi gan Bartneriaeth Cymunedau Diogel a'r Bwrdd Diogelu

Adolygiad Dynladdiadau Trais Domestig wedi'i gyhoeddi gan Bartneriaeth Cymunedau Diogel a'r Bwrdd Diogelu

21 August 2019

Cynllun Gweithredu Blynyddol BDCTM ar gyfer 2019/2020

Cynllun Gweithredu Blynyddol BDCTM ar gyfer 2019/2020

21 August 2019

Tudalennau yn yr adran yma