Gadewch y wefan yma ar unwaith
Partneriaeth - Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr

Gwella'r gefnogaeth a'r gwasanaethau i ddynion hŷn sy'n cael eu cam-drin yn Ddomestig

Digwyddiad Gweminar: Gwella'r gefnogaeth a'r gwasanaethau i ddynion hŷn sy'n cael eu cam yn Ddomestig-drin

Dydd Iau 27 Hydref // 10:00-11:30am

Ymunwch â Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru i archwilio’r camau sy’n cael eu cymryd mewn ymateb i’w hadroddiad diweddaraf – ‘Gwella'r gefnogaeth a'r gwasanaethau i ddynion hŷn sy'n cael eu cam-drin yn ddomestig’ – a thrin a thrafod sut gallwn weithio gyda’n gilydd i helpu i sicrhau bod dynion hŷn sy’n cael eu cam-drin yn gallu cael y cymorth a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt.

Yn y digwyddiad, byddwch yn clywed gan ddynion sydd wedi goroesi camdriniaeth am eu profiadau, a'r rhwystrau y gwnaethant eu hwynebu wrth roi gwybod am gam-drin a chwilio am help.

Bydd panel arbenigol hefyd yn ymuno â’r Comisiynydd i nodi sut gallwn chwalu'r rhwystrau hyn, a ffyrdd ymarferol o wella’r gefnogaeth a’r gwasanaethau sydd ar gael i ddynion hŷn sy'n profi cam-drin domestig neu sydd mewn perygl o hynny.

Cofrestrwch yma

Wedi ei bostio ar Monday 10th October 2022