Gadewch y wefan yma ar unwaith
Partneriaeth - Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr

Cwsg Mwy Diogel

Cwsg Mwy Diogel yw ymgyrch codi ymwybyddiaeth genedlaethol The Lullaby Trust ar gyfer unrhyw un sy'n gofalu am fabi ifanc.

Nod y Lullaby Trust a'i bartneriaid yw cyrraedd cymaint o rieni newydd a rhieni sy'n disgwyl plentyn yn y DU ag sy’n bosibl i godi ymwybyddiaeth o Syndrom Marwolaeth Sydyn Babanod a rhoi cyngor ar sut y mae rhieni a chynhalwyr yn gallu lleihau'r peryglon ohono'n digwydd. 

Am ragor o wybodaeth, gweler yr adnoddau isod;