Gadewch y wefan yma ar unwaith
Partneriaeth - Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr

Mae Cynllun Blynyddol CTMSB 2022-23 bellach wedi'i gyhoeddi

Mae Cynllun Blynyddol Bwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg 2022-23 bellach wedi’i gyhoeddi. Mae’r Cynllun hwn yn nodi’r hyn y bydd y Bwrdd yn canolbwyntio arno yn ystod 2022-2023, er mwyn cyflawni ei nod o sicrhau bod pobl Cwm Taf Morgannwg yn cael eu diogelu rhag camdriniaeth, esgeulustod neu fathau eraill o niwed

I weld y Cynllun Blynyddol, dewiswch y ddolen hon.

Wedi ei bostio ar Monday 16th May 2022