Gadewch y wefan yma ar unwaith
Partneriaeth - Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr

Safeguarding Updates

Mae'r adran hon yn darparu diweddariadau ar ystod o faterion diogelu. Os hoffech dderbyn e-byst bob pythefnos sy'n darparu crynodeb o'r holl ddiweddariadau diweddar, e-bostiwch ctmsafeguarding@rctcbc.gov.uk

Mae Cynllun Blynyddol CTMSB 2022-23 bellach wedi'i gyhoeddi

Mae Cynllun Blynyddol Bwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg 2022-23 bellach wedi'i gyhoeddi.

16 May 2022

Eich cyfle i lunio'r Safonau Hyfforddiant Diogelu Cenedlaethol cyntaf erioed

Mae ymgynghoriad bellach ar y gweill ar Safonau Hyfforddiant Diogelu Cenedlaethol cyntaf erioed Cymru.

16 May 2022

Wcráin: Diogelu a chaethwasiaeth fodern

Mewn perthynas â gwaith ymateb yr Wcrain, gweler y manylion isod am broses adrodd mewn perthynas â phryderon diogelu difrifol a brys a cheisiadau am gyngor mwy cyffredinol ar ddiogelu a chaethwasiaeth fodern.

16 May 2022

Cymru Gwybodus am Drawma - Ymagwedd Gymdeithasol at Ddeall, Atal a Chefnogi Effeithiau Trawma ac Adfyd

Mae Canolfan Gymorth Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) a Straen Trawmatig Cymru wedi cydweithio ar gyd-gynhyrchu Fframwaith Arfer Trawma Cenedlaethol i Gymru.

16 May 2022

Adolygiadau Ymarfer a Gyhoeddwyd yn Ddiweddar

Dyma'r adolygiadau ymarfer a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Fwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg.

16 May 2022

Protocolau a Gymeradwywyd yn Ddiweddar

Dyma ddolenni i'r protocolau a gymeradwywyd yn ddiweddar gan Fwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg

13 May 2022

Calendr Hyfforddiant Aml-Asiantaeth Newydd

Mae hyfforddiant aml-asiantaeth yn hynod effeithiol wrth helpu gweithwyr proffesiynol i ddeall eu rolau, eu cyfrifoldebau, y gweithdrefnau ac i greu dealltwriaeth a rennir o asesu a gwneud penderfyniadau.

13 May 2022

Hyfforddiant 'Llythrennedd Iechyd Meddwl' am ddim i'r rhai sy'n gweithio gyda phobl ifanc

Mae 'Action for Chilldren' wedi adnewyddu eu Guide Digital Training yn seiliedig ar adborth a dderbyniwyd gan gyfranogwyr y gorffennol ac maent bellach wedi rhannu'r hyfforddiant ar draws 2 lefel:

12 May 2022

Mae Bwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg yn cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Mae Bwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg yn cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl.

12 May 2022

Cam-drin Plant yn Rhywiol yn 2020/21: Tueddiadau mewn data swyddogol.

Mae'r Ganolfan Arbenigedd ar Gam-drin Plant yn Rhywiol wedi cyhoeddi ei hadroddiad diweddaraf - Cam-drin Plant yn Rhywiol yn 2020/21: Tueddiadau mewn data swyddogol

12 May 2022

Tudalennau yn yr adran yma