Gadewch y wefan yma ar unwaith
Partneriaeth - Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr

Deddf Galluedd Meddyliol

Isod, mae sawl adnodd i weithwyr proffesiynol sy'n trafod Galluedd Meddyliol a Threfniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid.

Pe hoffech chi ychwanegu adnodd at y rhestr yma, e-bostiwch yr Uned Trefniadau Diogelu drwy diogelucwmtaf@rctcbc.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth am y Ddeddf Galluedd Meddyliol neu'r Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid yng Nghwm Taf, cysylltwch â'r canlynol:

Cydlynydd Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid, Tŷ Elái,
Dwyrain Dinas Isaf, Trewiliam, Cwm Rhondda, CF40 1NY
Ffôn: 01443 425410

Tudalennau yn yr adran yma