Gadewch y wefan yma ar unwaith
Partneriaeth - Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr

Rhaglen Hyfforddi Amlasiantaeth

Mae hyfforddiant aml-asiantaeth yn ffordd effeithiol iawn o helpu gweithwyr proffesiynol i ddeall eu swyddogaethau, cyfrifoldebau a’r gweithdrefnau ac er mwyn creu cyd-ddealltwriaeth o brosesau asesu a gwneud penderfyniadau. 

Mae Bwrdd Diogelu Cwm Taf yn darparu rhaglen hyfforddiant aml-asiantaeth ar gyfer pob asiantaeth ym Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Bridgend sy'n gweithio gyda plant, pobl ifanc ac oedolion sydd mewn perygl. Mae'r rhaglen hyfforddiant aml-asiantaeth yn cael ei chydlynu a’i datblygu gan y Grŵp Hyfforddiant.

APR
Description
Button

Tudalennau yn yr adran yma